UTZI HEMEN ZURE IZENA ETA EMAILA ETA BAZKARIA NON JASOKO ZENUKEEN ETA ZERBITZU HAU ESKURAGARI DAGOEN BEZAIN PRONTO LEHENA IZANGO ZERA JAKITEN.